Het graf van Dirk Bakker

De Vrienden van de Dorpskerk zijn onder de indruk van dokter Dirk Bakker (1847-1916), de huisarts die onvermoeibaar streed voor betere levensomstandigheden voor de arme bevolking van Bloemendaal en het uitbannen van cholera, typhus en tuberculose. In deze tijd van het coronavirus is het goed erbij stil te staan dat ook honderd jaar geleden besmettelijke ziekten nog niet onder controle waren.

Hieronder de huidige stand van de restauratie. Eerdere fasen kunt u er onder bekijken.

De stand van zaken in dec. 2020:  Herplaatsing gerestaureerde grafhekje

De stand van zaken in nov. 2020:  De restauratiewerkzaamheden

De stand van zaken in okt. 2020: Verwijdering van het grafhekje

De oude staat van het graf, aug. 2020: Het grafhekje in vervallen staat

Dokter Bakker en zijn vrouw werden begraven bij de Bloemendaalse Dorpskerk. Het graf is door de jaren heen in verval geraakt. De Vrienden van de Dorpskerk hebben smederij Van Riessen gevraagd het hekje om het graf van dokter Bakker te restaureren, met behoud van zoveel mogelijk originele onderdelen. De kosten komen op ca. € 2.500,- Wij zijn blij met de toegezegde financiële steun van de stichting Ons Bloemendaal en van bewoners van de Bloemendaalse dokter Dirk Bakkerlaan. Wilt u ook bijdragen? Onze stichting heeft een ANBI status. Rekening NL47 INGB 0007 3286 88 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk Bloemendaal ovv Graf Dokter Bakker.

Lees meer