Privacy

Gegevens van onze donateurs/vrienden worden verwerkt in een excelbestand dat door de secretaris van de stichting wordt beheerd. Wij noteren naam, adres en emailadres, en de hoogte van de jaarlijkse donatie. Het bestand wordt gebruikt om donateurs/vrienden per post en/of per mail op de hoogte te stellen van onze activiteiten. Wij leveren adresgegevens niet aan derden. Mocht u vragen hebben over over het beheer van uw adresgegevens, of kunt u ergens niet mee instemmen, neemt u dan contact op met secretaris E.W. van Hasselt: info@dorpskerkbloemendaal.nl; telefoon: 023 – 5279912 of 0618690640.