ONDERHOUD EN RESTAURATIE

Monumenten als de Dorpskerk vragen veel en soms langdurig onderhoud. De laatste grote renovatie van het interieur nam ruim een jaar in beslag. Met behoud van de oude waardevolle elementen werden de verlichting, verwarming en zitplaatsen aangepast aan de eisen van deze tijd.

In 2015 werd de kerk in de week voor Pasen feestelijk heropend. Bij de restauratie van de muren kwam ook de contour van een oorspronkelijk raam aan de oostzijde tevoorschijn. Dankzij een financiële bijdrage van de Vrienden van de Dorpskerk kon dit weer zichtbaar worden gemaakt. Andere projecten die in de afgelopen jaren met steun van de stichting zijn gerealiseerd, hadden onder meer te maken met verbetering van het toegangspad, restauratie van het avondmaalszilver, glaswerk en een oude waterput, en het leesbaar maken van de bijbeltekst boven de ingang van de kerk. Voor 2019 draagt de stichting bij in de kosten van de restauratie van het 18e-eeuwse orgel. Het onderhoud van de kerktuin is in handen van een team enthousiaste vrijwilligers.