Geschiedenis

De Bloemendaalse Dorpskerk kent een lange geschiedenis. In 1632 besloten bezitters van buitenplaatsen een kerk in het dorp te bouwen, speciaal voor de protestantse erediensten. Ook de dorpelingen zelf wensten een ‘Predikhuys’. De eerste gemeenteleden waren linnenblekers en tuinlieden. Op 25 maart 1636 werd de eerste eredienst gehouden.

Rondom de kerk kwam het kerkhof met aan de ene kant de pastorie en aan de andere kant de diaconieschool met het huis van de schoolmeester. Op het sfeervolle Kerkplein zijn deze gebouwen nog steeds te herkennen. Bijzonder in het interieur zijn de 17e-eeuwse gebrandschilderde ramen van de Haarlemse ‘glasschrijver’ Pieter Holsteyn, schenkingen van de kerkstichters en door de Heer van Brederode, de Staten van Holland en de steden Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Dordrecht, Beverwijk en Leiden. Andere historische elementen zijn de preekstoel met daarvoor het doophek, de herenbanken, enkele graf- en gedenkstenen. Ook de luidklok uit 1637 is nog in de toren aanwezig. Als monument in een monument prijkt het orgel van de 18e-eeuwse Leidse orgelbouwer Pieter Assendelft, dat voorheen in Groningen in de kerk van Baflo stond.

Identiteit onderduiker in de Dorpskerk achterhaald

De werkgroep Historie van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft een jarenlang onopgehelderde vraag kunnen beantwoorden.

In het togakamertje van de predikant boven de ingang van het consistoriegebouwtje staat een bijzondere tekst op de muur geschreven. Hierin roept een onderduiker op tot eenheid van alle christenen. Hij noemt zich een rooms-katholiek van joodse geboorte. Wie was deze uitzonderlijke onderduiker en wat was zijn levensverhaal?

De werkgroep Historie had de moed al bijna opgegeven om ooit achter de waarheid te komen, tot in het voorjaar van 2020 het boek verscheen “Verzet in Bloemendaal, Cees de Jong en zijn vrienden in de oorlog” waarin de ontbrekende puzzelstukjes gepubliceerd staan. Joan Patijn van de werkgroep Historie vertelt erover in de serie Tegengif, een initiatief van predikant Ad van Nieuwpoort.

In het meinummer 2020 van Maandbericht van de PKN-kerk van Bloemendaal en Overveen verscheen een artikel hierover, dat te lezen is door op onderstaande link te klikken.  Tekst artikel in Maandbericht

In de nacht van 4 op 5 September en op de morgen

van de 5de September van het jaar 1944 heeft een

Rooms-Katholiek van Joodse geboorte, hier een

schuilplaats gevonden. Hiervoor dankt hij den goeden God

en verzoekt tevens aan ieder die dit leest te bidden tot onzen Vader

voor vereniging van allen die in Zijn naam gedoopt zijn,

opdat Hij ons allen één make en tot één getrouwe kudde.