Doelstelling

De stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal is in 1993 in het leven geroepen om het monument in zijn volle glorie te behouden voor de komende generaties. Het belangrijkste doel is geld in te zamelen voor projecten die het unieke karakter van het interieur en het exterieur waarborgen. Om het culturele gebruik van de kerk te stimuleren, wordt jaarlijks een serie concerten georganiseerd. Met deze en andere activiteiten wordt iedereen verwelkomd die dit fraaie 17e-eeuwse ‘predikhuys’ een warm hart toedraagt.