Actie orgelpijp

Samen laten we het orgel weer schitteren!

Binnenkort wordt begonnen met de restauratie van ons 17e-eeuwse kerkorgel. Een even noodzakelijk als omvangrijk project dat deels door de provincie Noord-Holland wordt gesubsidieerd. De Vrienden van de Dorpskerk hebben toegezegd een financiële bijdrage van 8000 euro te leveren. Dit geld zal worden gebruikt voor het lamineren van de orgelpijpen die zo hun oude glans terugkrijgen en zullen behouden. Van het streefbedrag is inmiddels 2000 euro binnen, dankzij een prachtige donatie van een familiefonds. Rondom de kerstdagen zal het orgel nog in gebruik zijn, daarna blijft het instrument stil om vanaf Pasen 2019 weer in volle glorie te bespelen en te beluisteren zijn.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de restauratie van het orgel? Maak dan uw gift onder vermelding van ‘restauratie orgel’ over naar rekeningnummer NL47 INGB 0007 3286 88 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk te Bloemendaal.