High Tea

Het was gezellig, informatief én smakelijk. De jaarlijkse High Tea bracht op vrijdag 31 augustus een grote vriendenschare op de been. Eerst thee met allerlei lekkernijen in het kerkelijk centrum, vervolgens een oversteek naar de kerk waar iedereen muzikaal welkom werd geheten door organist Dirk Out. Het huidige kerkorgel en zijn voorgangers stonden centraal in de bijdrage van gastspreker Otto Linker, rentmeester van de kerk. Hij gaf een toelichting bij de aanstaande restauratie van het 18e-eeuwse instrument. Stichting Vrienden van de Dorpskerk zal zich de komende periode inzetten om een onderdeel van deze operatie, het opknappen van de orgelpijpen, te financieren. Hiervoor is een bedrag van 8000 euro nodig. Bij wijze van hoopvolle aftrap overhandigde voorzitter Joan Patijn alvast een cheque van 2000 euro uit naam van een familiefonds. De middag werd afgesloten met een lezing van Wim Vogel over twee beroemde predikanten uit de Bloemendaalse geschiedenis: schrijver Busken Huet en dichter De Génestet.