De Dorpskerk, midden in het historische hart van Bloemendaal, is uw bezoek meer dan waard. Bewonder het interieur van dit 17e-eeuwse monument, zie het licht schijnen door de unieke gebrandschilderde ramen, wandel door de tuin en langs de oude graven of beluister de prachtige concerten op zondagmiddagen. U bent van harte welkom!

Geen Evenementen

Geregistreerde concerten

Hier kunt u  concerten, die door Radio Bloemendaal zijn geregistreerd, terugzien en beluisteren.

Laatste Nieuws

.

juni 2021

Drie nieuwe doelen voor de Vrienden van de Dorpskerk

De bijdrage van de donateurs helpt ons al vele jaren om de doelstelling van de stichting, het in stand houden van de Dorpskerk, te verwezenlijken. Voor de komende 3 jaar is, in overleg met de Kerkrentmeesters, een drietal projecten geselecteerd waar die bijdrage aan besteed gaat worden.
Het meest aansprekende is het onderhoud aan de torenspits. Gezien het zoute zeeklimaat in Bloemendaal, wat erg invreet op de ijzeren constructie, is het nodig de spits er af te halen en onder handen te nemen. Maar ook het hek om het terrein van de Dorpskerk en de kerkbanken komen aan de beurt.

Januari 2021

De restauratie van het graf van Dirk Bakker is voltooid

Op initiatief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en met steun van vrijgevige donateurs is het grafhekje van dokter Dirk Bakker gerestaureerd.

Dankzij de vakkundige inzet door smederij Van Riessen is het sierlijke grafhekje op waardige wijze hersteld en kan de tand des tijds weer goed doorstaan.

[Lees meer] Klik hier om de foto’s van het proces van de restauratie te bekijken.

Bericht

.

November 2020

Het graf van Dirk Bakker

De Vrienden van de Dorpskerk zijn onder de indruk van dokter Dirk Bakker (1847-1916), de huisarts die onvermoeibaar streed voor betere levensomstandigheden voor de arme bevolking van Bloemendaal en het uitbannen van cholera, typhus en tuberculose. In deze tijd van het coronavirus is het goed erbij stil te staan dat ook honderd jaar geleden besmettelijke ziekten nog niet onder controle waren.

Dokter Bakker en zijn vrouw werden begraven bij de Bloemendaalse Dorpskerk. Het graf is door de jaren heen in verval geraakt. De Vrienden van de Dorpskerk hebben smederij Van Riessen gevraagd het hekje om het graf van dokter Bakker te restaureren, met behoud van zoveel mogelijk originele onderdelen. De kosten komen op ca. € 2.500,- Wij zijn blij met de toegezegde financiële steun van de stichting Ons Bloemendaal en van bewoners van de Bloemendaalse dokter Dirk Bakkerlaan. Wilt u ook bijdragen? Onze stichting heeft een ANBI status. Rekening NL47 INGB 0007 3286 88 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk Bloemendaal ovv Graf Dokter Bakker.

[Lees meer]

Bericht

.

April 2020

Beste Vriend van de Dorpskerk,

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal wil ik iedereen een hart onder de riem steken. Weet dat wij in deze periode van sociale afstand en zelfisolatie aan onze Vrienden denken. Wij bereiden ons voor op een nieuwe reeks concerten in de dorpskerk, die van start zal gaan als de maatschappij weer open gaat.
Wij blijven ons inspannen om mooie concerten aan te bieden en voor behoud van dit monument, en hopen eenieder weer te treffen als dat weer veilig kan.

Vriendelijke groet,
Ed Moolhuizen, voorzitter

Nieuws

.

Identiteit onderduiker in de Dorpskerk achterhaald

De werkgroep Historie van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft een jarenlang onopgehelderde vraag kunnen beantwoorden.

In het togakamertje van de predikant boven de ingang van het consistoriegebouwtje staat een bijzondere tekst op de muur geschreven. Hierin roept een onderduiker op tot eenheid van alle christenen. Hij noemt zich een rooms-katholiek van joodse geboorte. Wie was deze uitzonderlijke onderduiker en wat was zijn levensverhaal?

De werkgroep Historie had de moed al bijna opgegeven om ooit achter de waarheid te komen, tot in het voorjaar van 2020 het boek verscheen “Verzet in Bloemendaal, Cees de Jong en zijn vrienden in de oorlog” waarin de ontbrekende puzzelstukjes gepubliceerd staan. Joan Patijn van de werkgroep Historie vertelt erover in de serie Tegengif, een initiatief van predikant Ad van Nieuwpoort.

[Lees meer]

Agenda

  • Geen evenementen