ANBI

De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder meer in dat wij ons voor minimaal 90 procent van onze inzet richten op het algemeen belang, zonder winstoogmerk. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst geeft op een speciale website meer informatie over de fiscale aspecten van giften aan een ANBI.

Elke twee jaar stelt het bestuur een beleidsplan op dat aansluit bij de doelstellingen van de stichting.